Alle producten die door retrointerieur.nl worden gelevert zijn nagekenen op manco`s. Het kan zijn dat een product niet honderd procent is en dat is inherent aan de gebruiksduur en gewone slijtage. Afwijkingen hierop worden aangegeven. Electrische producten functioneren, maar door de tand des tijds is het nooit zeker hoe iets blijft werken. Voor de zekerheid is het beter om die door een deskundige na te laten kijken voor toekomstig gebruik.
In principe levert retrointerieur.nl een gekozen product, als de betaling op ING rekening NL76INGB0679016791 is bijgeschreven, t.n.v. R.A. Mestriner.     
( BIC: INGBNL2A   IBAN: NL76INGB0679016791 )
Als u het prettig vind, heb dan even overleg, door bijvoorbeeld een mailtje te sturen als u interesse heeft en van plan bent te gaan betalen, of even te bellen: 06 22 94 71 82 . Dan kan ik snel even meer uitleggen als het nodig is.

Veel plezier en groets,  Rocco Mestriner

All products by retrointerieur.nl are checked on shortcomings. It may be that a product is not perfect and that is due to time and ordinary wear and tear. Real malfunctions are reported. Electrical products function, but it never sure how the test of time predits its future condition. For security reasons it is better to have it checked by an expert.
In principle, a chosen product will be delivered by retrointerieur.nl if the payment is credited on my Dutch account ING Bank 679016791, on behave of R.A. Mestriner.      
BIC: INGBNL2A   IBAN: NL76INGB0679016791
If it feels more confident, get in touch by email if you are interested or plan to pay, or even call on my cellphone: +31 (0)6 22 94 71 82  Then I can explain more quickly if necessary.

Have fun and greetings,

> Rocco Mestriner

  • retrointerieur.nl
© 2011 - 2024 retrointerieur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel